صادق نگهبان

 

Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

 

 

حاج صادق نگهبان ، قدیمى ترین و مسن ترین لیدر  ابومسلم

 

 


Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

اهم رویدادهای وبگاه رسمی هواداران ابومسلم خراسان